2669 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $283,075,979,644
Tổng sản lượng trao đổi 24H $480,194,548
Tin nóng nhất
Loại tiền ảo Price arrow_drop_up % Biến động (24h) Khối lượng GD (24h) Tổng vốn hoá thị trường 24h Performance
1 CryptoForecast CryptoForecast $0.0082 -76.99% 0.00000000 CFT $378,804
2 Index ERC20 Index ERC20 $0.000077 -66.00% 0.00000000 ERC20 $926,382
3 CrabCoin CrabCoin $0.0003 -64.29% 0.00000000 CRAB $0
4 BeardDollars BeardDollars $0.0020 -60.78% 542.94 BRDD $0
5 FoodCoin FoodCoin $0.0023 -57.92% 1,398.69 FOOD $0
6 365Coin 365Coin $0.000063 -50.00% 0.00000000 365 $0
7 ExchangeN ExchangeN $0.0063 -50.00% 0.00000000 EXN $63,370
8 Luxmi Coin Luxmi Coin $0.000063 -50.00% 0.00000000 LUX** $63,629
9 Strategic Investments in Significant Areas Strategic Investments in Significant Areas $0.0045 -50.00% 0.00000000 SISA $0
10 Pulse Pulse $0.0013 -47.50% 0.00000000 PULSE $0
11 Chip Chip $0.0006 -47.06% 0.00000000 CHIP $0
12 GlobalToken GlobalToken $0.0009 -46.15% 0.00000000 GLT $26,578
13 BitLux BitLux $2.57 -42.34% 4.52 LUX* $0
14 TeCoin TeCoin $0.02 -40.77% 0.00000000 TEC $0
15 Mbitbooks Mbitbooks $0.0095 -39.52% 65.05 MBIT $0
16 Autumncoin Autumncoin $0.0018 -37.78% 0.00000000 ATM* $17,739,288
17 Wi Coin Wi Coin $0.0006 -37.50% 0.00000000 WIC $63,370
18 GreenCoin GreenCoin $0.0020 -37.25% 0.00000000 GRE $8,477,410
19 Hedge Token Hedge Token $1.00 -36.56% 1.55 HDG $5,801,522
20 Ties Network Ties Network $0.03 -36.08% 0.00000000 TIE $1,542,597
21 DarkCrave DarkCrave $0.0033 -35.00% 0.00000000 DCC $0
22 Creva Coin Creva Coin $0.0001 -33.33% 0.00000000 CREVA $4,611
23 BigUp BigUp $0.000018 -33.33% 0.00000000 BIGUP $72,171
24 Lathaan Lathaan $0.0003 -33.33% 0.00000000 LTH $0
25 ClearCoin ClearCoin $0.0005 -32.53% 19,571.28 CLR* $463,300
26 Community Coin Community Coin $0.0016 -31.58% 0.00000000 COC $0
27 ReeCoin ReeCoin $0.01 -29.96% 0.00000000 REE $0
28 UroCoin UroCoin $0.01 -29.21% 0.00000000 URO $15,757
29 TrollTokens TrollTokens $0.44 -28.66% 0.00000000 TKN* $0
30 BowsCoin BowsCoin $0.0015 -28.43% 11,486.06 BSC $0