2669 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $283,075,979,644
Tổng sản lượng trao đổi 24H $480,194,548
Tin nóng nhất
Loại tiền ảo Price % Biến động (24h) Khối lượng GD (24h) arrow_drop_up Tổng vốn hoá thị trường 24h Performance
1 Private Instant Verified Transaction Private Instant Verified Transaction $1.91 -1.95% 950.40 PIVX $-3,985,616
2 SpainCoin SpainCoin $0.0063 0.00% 0.00000000 SPA $0
3 XG Sports XG Sports $0.01 0.00% 0.00000000 XG $0
4 SecretCoin SecretCoin $0.02 0.00% 0.00000000 SCRT $0
5 EvilCoin EvilCoin $0.01 -0.56% 0.00000000 EVIL $0
6 Spots Spots $0.0026 -10.87% 0.00000000 SPT $0
7 ChildCoin ChildCoin $0.0048 0.00% 0.00000000 CHILD $0
8 CryptoWorldXToken CryptoWorldXToken $0.0002 0.00% 0.00000000 CWXT $0
9 Cryptum Cryptum $0.0040 0.00% 0.00000000 CRTM $0
10 LimeCoinX LimeCoinX $0.09 0.00% 0.00000000 LIMX $0
11 BOOM Coin BOOM Coin $1.99 0.00% 0.00000000 BOOM $0
12 Animecoin Animecoin $0.0079 -15.65% 0.00000000 ANI $0
13 EtherZero EtherZero $1.94 5.10% 58.82 ETZ $0
14 ATB coin ATB coin $0.08 0.00% 0.00000000 ATB $0
15 SecureCoin SecureCoin $0.02 0.35% 0.00000000 SRC $0
16 Instamine Nuggets Instamine Nuggets $0.02 0.00% 0.00000000 MINE $0
17 EveryonesCoin EveryonesCoin $0.0030 0.00% 0.00000000 EOC $0
18 Aptcoin Aptcoin $0.0019 0.00% 0.00000000 APT $0
19 Leverj Leverj $0.04 -3.45% 0.00000000 LEV $0
20 ROS Coin ROS Coin $0.0004 0.00% 0.00000000 ROS $0
21 PoisonIvyCoin PoisonIvyCoin $0.000023 0.00% 0.00000000 XPS $0
22 HomeBlockCoin HomeBlockCoin $0.02 0.00% 0.00000000 HBC $0
23 SSVCoin SSVCoin $0.0011 0.00% 0.00000000 SSV $0
24 Unattanium Unattanium $0.18 0.00% 0.00000000 UNAT $0
25 GoldenBird GoldenBird $0.0007 0.00% 0.00000000 XGB $0
26 Bogcoin Bogcoin $0.0019 0.00% 0.00000000 BOG $0
27 SlimCoin SlimCoin $0.02 0.00% 0.00000000 SLM $0
28 GAIA Platform GAIA Platform $0.02 0.00% 0.00000000 GAIA $0
29 BlitzCoin BlitzCoin $0.13 0.00% 0.00000000 BLITZ $0
30 Draftcoin Draftcoin $0.10 -6.51% 5,357.56 DFT $0