2669 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $283,075,979,644
Tổng sản lượng trao đổi 24H $480,194,548
Tin nóng nhất
Loại tiền ảo arrow_drop_up Price % Biến động (24h) Khối lượng GD (24h) Tổng vốn hoá thị trường 24h Performance
1 GanjaCoin V2 GanjaCoin V2 $0.00000002 0.00% 0.00000000 GNJ $2
2 World Gold Coin World Gold Coin $0.00000008 0.00% 0.00000000 WGC $0
3 NineElevenTruthCoin NineElevenTruthCoin $0.00000012 0.00% 0.00000000 NTC $0
4 NoLimitCoin NoLimitCoin $0.00000013 0.00% 0.00000000 NLC $27
5 Monero Gold Monero Gold $0.00000023 0.00% 0.00000000 XMRG $5
6 S88 Coin S88 Coin $0.00000031 0.00% 0.00000000 S8C $0
7 PabyosiCoin PabyosiCoin $0.00000042 0.00% 0.00000000 PBC $0
8 CashOut CashOut $0.00000051 0.00% 0.00000000 CSH $0
9 KRCoin KRCoin $0.00000067 0.00% 0.00000000 KRC $0
10 President Clinton President Clinton $0.00000071 0.00% 0.00000000 HILL $0
11 DigiEuro DigiEuro $0.00000075 0.00% 0.00000000 DEUR $0
12 MudraCoin MudraCoin $0.00000086 0.00% 0.00000000 MUDRA $4
13 AvonCoin AvonCoin $0.00000094 0.00% 0.00000000 ACN $0
14 PWR Coin PWR Coin $0.000001 -8.77% 29,219,104.00 PWR $0
15 YesCoin YesCoin $0.000001 -7.56% 3,680,672.25 YES $0
16 Dream8Coin Dream8Coin $0.000001 0.00% 0.00000000 DRM8 $0
17 Valorbit Valorbit $0.000002 0.00% 1,666,666.62 VAL $0
18 ZCashDarkCoin ZCashDarkCoin $0.000002 0.00% 0.00000000 ZECD $0
19 Zcrypt Zcrypt $0.000002 0.00% 0.00000000 ZXT $0
20 VirtaCoin VirtaCoin $0.000002 0.00% 0.00000000 VTA $0
21 BitcoinTX BitcoinTX $0.000002 0.00% 0.00000000 BTX* $0
22 DeOxyRibose DeOxyRibose $0.000003 0.00% 0.00000000 XNA $0
23 Karmacoin Karmacoin $0.000003 0.00% 58,823.63 KARMA $0
24 UnCoin UnCoin $0.000004 0.00% 0.00000000 UNC $34
25 Follow Coin Follow Coin $0.000005 0.00% 0.00000000 FLLW $1,692
26 RG Coin RG Coin $0.000005 0.00% 0.00000000 RGC $0
27 NetM NetM $0.000005 0.19% 2,409,590.25 NTM $0
28 Versa Token Versa Token $0.000006 0.00% 0.00000000 VERSA $0
29 GothicCoin GothicCoin $0.000007 0.00% 0.00000000 GOTX $0
30 HappyCreatorCoin HappyCreatorCoin $0.000008 0.00% 35,406.46 HCC $0