2669 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $283,075,979,644
Tổng sản lượng trao đổi 24H $480,194,548
Tin nóng nhất
Loại tiền ảo Price % Biến động (24h) arrow_drop_up Khối lượng GD (24h) Tổng vốn hoá thị trường 24h Performance
1 Colu Local Network Colu Local Network $0.04 -0.32% 0.00000000 CLN $22,251,514
2 Riecoin Riecoin $0.05 1.69% 0.00000000 RIC $2,161,328
3 SpainCoin SpainCoin $0.0063 0.00% 0.00000000 SPA $0
4 XG Sports XG Sports $0.01 0.00% 0.00000000 XG $0
5 SecretCoin SecretCoin $0.02 0.00% 0.00000000 SCRT $0
6 EvilCoin EvilCoin $0.01 -0.56% 0.00000000 EVIL $0
7 DigiCoin DigiCoin $0.04 -14.00% 0.00000000 DGC $1,200,660
8 Spots Spots $0.0026 -10.87% 0.00000000 SPT $0
9 ChildCoin ChildCoin $0.0048 0.00% 0.00000000 CHILD $0
10 Matrix AI Network Matrix AI Network $0.50 0.00% 0.00000000 MAN* $124,055,248
11 CryptoWorldXToken CryptoWorldXToken $0.0002 0.00% 0.00000000 CWXT $0
12 BitVolt BitVolt $0.0008 0.00% 0.00000000 VOLT $50,733
13 Cryptum Cryptum $0.0040 0.00% 0.00000000 CRTM $0
14 LimeCoinX LimeCoinX $0.09 0.00% 0.00000000 LIMX $0
15 BOOM Coin BOOM Coin $1.99 0.00% 0.00000000 BOOM $0
16 Animecoin Animecoin $0.0079 -15.65% 0.00000000 ANI $0
17 ATB coin ATB coin $0.08 0.00% 0.00000000 ATB $0
18 Aeternity Aeternity $1.89 -0.47% 0.00000000 AE $515,938,880
19 SecureCoin SecureCoin $0.02 0.35% 0.00000000 SRC $0
20 Instamine Nuggets Instamine Nuggets $0.02 0.00% 0.00000000 MINE $0
21 BitBlocks BitBlocks $0.0063 0.00% 0.00000000 BBK $249,493
22 Litecoin Plus Litecoin Plus $0.13 -0.99% 0.00000000 LCP $201,070
23 ZSEcoin ZSEcoin $0.0042 -8.33% 0.00000000 ZSE $29,745
24 NEO Gold NEO Gold $0.0007 0.00% 0.00000000 NEOG $68,388
25 EveryonesCoin EveryonesCoin $0.0030 0.00% 0.00000000 EOC $0
26 Aptcoin Aptcoin $0.0019 0.00% 0.00000000 APT $0
27 Leverj Leverj $0.04 -3.45% 0.00000000 LEV $0
28 ROS Coin ROS Coin $0.0004 0.00% 0.00000000 ROS $0
29 TrezarCoin TrezarCoin $0.01 -1.86% 0.00000000 TZC $958,376
30 Emercoin Emercoin $3.04 13.95% 0.00000000 EMC $127,665,280