2255 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $574,395,258,736
Tổng sản lượng trao đổi 24H $1,209,385,464
Tin nóng nhất
Loại tiền ảo Price Biến động (24h) arrow_drop_up % Biến động (24h) Khối lượng GD (24h) Tổng vốn hoá thị trường 24h Performance
1 EthereumScrypt EthereumScrypt $0.0009 -0.0093 -91.02% 0.00000000 ETHS $0
2 EthereumBitcoin EthereumBitcoin $0.000095 -0.0007 -88.04% 0.00000000 BTCE $1,994
3 KushCoin KushCoin $0.03 -0.15 -85.15% 10.00 KUSH $147,667
4 007 coin 007 coin $1.29 -5.61 -81.25% 0.00000000 007 $0
5 Gold Reward Token Gold Reward Token $0.05 -0.12 -69.69% 0.00000000 GRX $1,070,000
6 ZCashGOLD ZCashGOLD $0.02 -0.04 -66.63% 0.00000000 ZCG $108,000
7 XDE II XDE II $3.45 -5.85 -62.90% 0.00000000 XDE2 $854,394
8 Sparks Sparks $0.15 -0.20 -57.82% 0.00000000 SPK $0
9 Unfed Coin Unfed Coin $0.0008 -0.0010 -56.33% 10,169.34 UNF $0
10 Positron Positron $3.77 -4.85 -56.27% 11.78 TRON $0
11 Hubiit Hubiit $0.60 -0.75 -55.41% 0.00000000 HBT $0
12 WavesGO WavesGO $0.05 -0.06 -53.64% 457.13 WGO $510,000
13 BeaverCoin BeaverCoin $0.05 -0.05 -50.49% 668.21 BVC $141,993
14 IncaKoin IncaKoin $0.0001 -0.0001 -50.00% 37,913.81 NKA $1,554,189
15 Strategic Investments in Significant Areas Strategic Investments in Significant Areas $0.0086 -0.0086 -49.99% 0.00000000 SISA $0
16 Crypterium Crypterium $0.39 -0.37 -48.81% 0.00000000 CRPT $0
17 StalinCoin StalinCoin $0.000054 -0.000051 -48.37% 93,165.05 STALIN $0
18 GlobalToken GlobalToken $0.0016 -0.0014 -46.16% 0.00000000 GLT $47,174
19 BipCoin BipCoin $0.13 -0.11 -44.23% 0.00000000 BIP $219,518
20 PosEx PosEx $0.05 -0.04 -43.66% 3,782.32 PEX $0
21 ForexCoin ForexCoin $0.0003 -0.0002 -43.33% 216,670.02 FOREX $0
22 Wi Coin Wi Coin $0.0017 -0.0013 -42.31% 45,734.46 WIC $172,600
23 Ties Network Ties Network $0.28 -0.19 -40.47% 0.00000000 TIE $16,584,433
24 UPcoin UPcoin $0.09 -0.06 -40.11% 45.50 XUP $0
25 KATZcoin KATZcoin $0.0003 -0.0002 -39.99% 321,732.38 KAT $0
26 Bogcoin Bogcoin $0.0037 -0.0024 -39.62% 0.00000000 BOG $0
27 Enigma Enigma $0.23 -0.15 -39.06% 392.45 XNG $148,883
28 GameBetCoin GameBetCoin $0.0025 -0.0016 -38.88% 0.00000000 GBT $0
29 MoneyCoin MoneyCoin $0.0001 -0.000060 -37.52% 122,690.66 MONEY $1,093
30 Manet Coin Manet Coin $0.0003 -0.0002 -37.18% 83,889.02 MAT* $0
31 OlympCoin OlympCoin $0.0004 -0.0003 -37.14% 101,493.36 OLYMP $0
32 Solar DAO Solar DAO $0.29 -0.17 -36.22% 55.75 SDAO $0
33 NewInvestCoin NewInvestCoin $0.02 -0.0097 -35.15% 0.00000000 NIC $0
34 AltCommunity Coin AltCommunity Coin $0.30 -0.15 -34.33% 37.41 ALTCOM $0
35 Opus Opus $0.03 -0.01 -33.39% 0.00000000 OPT $7,167,621
36 EqualCoin EqualCoin $0.0002 -0.0001 -33.33% 0.00000000 EQUAL $0
37 NamoCoin NamoCoin $0.0002 -0.0001 -33.33% 0.00000000 NAMO $129,042
38 Experty Experty $0.32 -0.16 -32.90% 0.00000000 EXY $0
39 Opes Opes $0.0029 -0.0014 -32.43% 0.00000000 OPES $0
40 SophiaTX SophiaTX $0.48 -0.21 -31.12% 0.00000000 SPHTX $166,460,000
41 Francs Francs $0.06 -0.02 -30.91% 0.00000000 FRN $300,040
42 SpaceCash SpaceCash $0.02 -0.01 -30.74% 5,001.33 SCASH $0
43 Horse Power Horse Power $0.01 -0.0045 -29.77% 0.00000000 HSP $0
44 Visio Visio $0.01 -0.0051 -29.77% 9,767.83 VISIO $756,007
45 ECOcoin ECOcoin $0.29 -0.12 -29.65% 4,577.82 ECO $331,137
46 DuxCoin DuxCoin $0.000076 -0.000032 -29.64% 829,228.62 DUX $0
47 CrowdCoin CrowdCoin $1.54 -0.65 -29.63% 703,666.00 CRC $1,090,363
48 Amygws Amygws $0.0014 -0.0006 -29.43% 0.00000000 AMY $0
49 Dlisk Dlisk $0.0006 -0.0002 -28.57% 0.00000000 DLISK $0
50 PesoBit PesoBit $0.04 -0.02 -28.39% 5.16 PSB $1,362,038