2255 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $574,395,258,736
Tổng sản lượng trao đổi 24H $1,209,385,464
Tin nóng nhất
Loại tiền ảo Price Biến động (24h) % Biến động (24h) Khối lượng GD (24h) arrow_drop_up Tổng vốn hoá thị trường 24h Performance
1 DuxCoin DuxCoin $0.000076 -0.000032 -29.64% 829,228.62 DUX $0
2 PoisonIvyCoin PoisonIvyCoin $0.000052 0.000022 69.98% 201,353.91 XPS $0
3 Insane Coin Insane Coin $0.08 -0.0086 -10.11% 249.63 INSN $0
4 F16Coin F16Coin $0.000055 0.00000000 0.00% 0.00000000 F16 $0
5 HamsterCoin HamsterCoin $0.0052 0.00000000 0.00% 0.00000000 HAMS $0
6 NefariousCoin NefariousCoin $0.000020 0.00000000 0.00% 0.00000000 NEF $0
7 BOScoin BOScoin $0.29 0.02 6.61% 0.00000000 BOS $0
8 Qwark Qwark $0.17 0.0019 1.14% 0.00000000 QWARK $0
9 MapCoin MapCoin $0.05 0.00000000 0.00% 0.00000000 MAPC $0
10 ZrCoin ZrCoin $1.89 -0.02 -1.00% 0.00000000 ZRC $0
11 Siacoin Siacoin $0.02 0.0006 2.90% 0.00000000 SC $0
12 CleverCoin CleverCoin $0.0002 0.00000000 0.00% 0.00000000 CLV $0
13 LyraBar LyraBar $0.01 0.00000000 0.00% 0.00000000 LYB $0
14 iXledger iXledger $0.48 -0.04 -8.03% 63.68 IXT $0
15 Ethos Ethos $5.02 -0.26 -4.96% 178.00 BQX $0
16 Starta Starta $1.21 0.00000000 0.00% 0.00000000 STA $0
17 True Flip Lottery True Flip Lottery $1.20 0.03 2.15% 0.00000000 TFL $0
18 BitStone BitStone $9.40 0.00000000 0.00% 0.00000000 BST $0
19 I0coin I0coin $0.07 0.0039 5.63% 0.00000000 I0C $0
20 Bata Bata $0.34 -0.0049 -1.41% 2.00 BTA $0
21 Karmacoin Karmacoin $0.000010 0.000001 15.85% 5,347,893.00 KARMA $0
22 Tezos Tezos $4.25 -0.08 -1.85% 42,785.97 XTZ $0
23 Monaco Monaco $9.44 -0.05 -0.55% 171.83 MCO $0
24 Nas2Coin Nas2Coin $0.25 0.00000000 0.00% 0.00000000 NAS2 $0
25 Creditbit Creditbit $0.40 -0.02 -5.54% 0.00000000 CRB $0
26 DogeCoinDark DogeCoinDark $0.000070 0.00000000 0.00% 0.00000000 DOGED $0
27 Ahoolee Ahoolee $0.65 0.38 145.35% 0.00000000 AHT $0
28 ATB coin ATB coin $0.30 -0.03 -7.86% 273.07 ATB $0
29 Compcoin Compcoin $11.73 0.00000000 0.00% 0.00000000 CMP $0
30 Harbour DAO Harbour DAO $36.25 0.00000000 0.00% 0.00000000 HRB $0
31 PAquarium PAquarium $0.80 0.00000000 0.00% 0.00000000 PQT $0
32 Giga Watt Giga Watt $1.22 0.05 3.98% 0.00000000 WTT $0
33 Corion Corion $0.67 0.08 12.85% 0.00000000 COR $0
34 DIMCOIN DIMCOIN $0.0055 -0.0005 -8.33% 1,889,744.00 DIM $0
35 Gilgam Gilgam $0.67 0.00000000 0.00% 0.00000000 GGS $0
36 Encrypgen Encrypgen $0.35 -0.07 -15.74% 0.00000000 DNA $0
37 DigitalPrice DigitalPrice $0.15 0.02 14.92% 0.00000000 DP $0
38 ImperialCoin ImperialCoin $0.0006 0.00000000 0.00% 0.00000000 IPC $0
39 IMMLA IMMLA $0.16 0.00000000 0.00% 0.00000000 IML $0
40 COSS COSS $0.58 -0.0021 -0.36% 0.00000000 COSS $0
41 OmiseGo OmiseGo $17.97 0.80 4.66% 266,273.25 OMG $0
42 Octanox Octanox $0.09 0.00000000 0.00% 0.00000000 OTX $0
43 DCORP DCORP $1.50 -0.11 -6.68% 0.00000000 DRP $0
44 BeachCoin BeachCoin $0.0047 -0.0003 -6.81% 0.00000000 SAND $0
45 Bogcoin Bogcoin $0.0037 -0.0024 -39.62% 0.00000000 BOG $0
46 Useless Ethereum Token Useless Ethereum Token $0.02 0.00000000 0.00% 0.00000000 UET $0
47 Adshares Adshares $0.30 -0.04 -12.49% 0.00000000 ADST $0
48 Royal Kingdom Coin Royal Kingdom Coin $0.31 0.02 7.53% 0.00000000 RKC $0
49 Reality Clash Reality Clash $0.18 0.03 22.77% 0.00000000 RCC $0
50 HireMatch HireMatch $0.05 0.0021 4.65% 7.57 HIRE $0