2255 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $574,395,258,736
Tổng sản lượng trao đổi 24H $1,209,385,464
Tin nóng nhất
Loại tiền ảo arrow_drop_up Price Biến động (24h) % Biến động (24h) Khối lượng GD (24h) Tổng vốn hoá thị trường 24h Performance
1 GanjaCoin V2 GanjaCoin V2 $0.00000002 0.00000000 0.00% 0.00000000 GNJ $2
2 World Gold Coin World Gold Coin $0.00000008 0.00000000 0.00% 0.00000000 WGC $0
3 NineElevenTruthCoin NineElevenTruthCoin $0.00000012 0.00000000 0.00% 0.00000000 NTC $0
4 NoLimitCoin NoLimitCoin $0.00000013 0.00000000 0.00% 0.00000000 NLC $27
5 S88 Coin S88 Coin $0.00000031 0.00000000 0.00% 0.00000000 S8C $0
6 PabyosiCoin PabyosiCoin $0.00000042 0.00000000 0.00% 0.00000000 PBC $0
7 CashOut CashOut $0.00000051 0.00000000 0.00% 0.00000000 CSH $0
8 KRCoin KRCoin $0.00000067 0.00000000 0.00% 0.00000000 KRC $0
9 President Clinton President Clinton $0.00000071 0.00000000 0.00% 0.00000000 HILL $0
10 DigiEuro DigiEuro $0.00000075 0.00000000 0.00% 0.00000000 DEUR $0
11 MudraCoin MudraCoin $0.00000086 0.00000000 0.00% 0.00000000 MUDRA $4
12 Dream8Coin Dream8Coin $0.000001 0.00000000 0.00% 0.00000000 DRM8 $0
13 Zcrypt Zcrypt $0.000002 0.00000000 0.00% 0.00000000 ZXT $0
14 BitcoinTX BitcoinTX $0.000002 0.00000000 0.00% 0.00000000 BTX* $0
15 DeOxyRibose DeOxyRibose $0.000003 0.00000000 0.00% 0.00000000 XNA $0
16 PowerCoin PowerCoin $0.000003 0.00000000 15.94% 96,242,904.00 PWR $0
17 Monero Gold Monero Gold $0.000003 0.000002 100.00% 0.00000000 XMRG $72
18 Versa Token Versa Token $0.000006 0.00000000 0.00% 0.00000000 VERSA $0
19 YesCoin YesCoin $0.000006 0.00000000 6.74% 29,140,922.00 YES $0
20 ZCashDarkCoin ZCashDarkCoin $0.000006 0.00000000 0.63% 18,498,656.00 ZECD $0
21 Valorbit Valorbit $0.000009 0.00000000 0.00% 1,138,249.00 VAL $0
22 Karmacoin Karmacoin $0.000010 0.000001 15.85% 5,347,893.00 KARMA $0
23 BigLifeCoin BigLifeCoin $0.000010 0.00000000 0.00% 0.00000000 LFC $0
24 XiaoMiCoin XiaoMiCoin $0.000013 0.00000000 0.00% 0.00000000 MI $5,139
25 NetM NetM $0.000016 0.000006 55.36% 261,637.20 NTM $0
26 GothicCoin GothicCoin $0.000017 0.00000000 0.00% 0.00000000 GOTX $0
27 NefariousCoin NefariousCoin $0.000020 0.00000000 0.00% 0.00000000 NEF $0
28 Hitcoin Hitcoin $0.000025 -0.000005 -16.60% 567,491.19 HTC $275,128
29 CobraCoin CobraCoin $0.000026 -0.000002 -8.31% 7,833.17 COX $0
30 SmurfCoin SmurfCoin $0.000026 0.00000000 0.00% 0.00000000 SMF $0
31 RCoin RCoin $0.000027 0.00000000 0.00% 947,106.44 RCN* $0
32 NeptuneClassic NeptuneClassic $0.000030 0.00000000 0.00% 0.00000000 NTCC $0
33 Ghoul Coin Ghoul Coin $0.000032 0.00000000 0.00% 0.00000000 GHOUL $0
34 OroCoin OroCoin $0.000033 0.00000000 0.00% 0.00000000 ORO $0
35 ExitCoin ExitCoin $0.000035 0.00000000 0.06% 18,584.30 EXIT $0
36 ShrekCoin ShrekCoin $0.000040 0.00000000 0.00% 0.00000000 SHREK $0
37 BitMoon BitMoon $0.000041 0.00000000 0.00% 0.00000000 BM $0
38 Kittehcoin Kittehcoin $0.000043 0.00000000 0.00% 0.00000000 MEOW $1,031,769
39 InflationCoin InflationCoin $0.000046 0.000003 8.17% 12,045,828.00 IFLT $1,817,392
40 MilkCoin MilkCoin $0.000047 0.000023 95.01% 102,249.65 MUU $0
41 Veros Veros $0.000050 0.00000000 0.00% 8,022,913.50 VRS $24,330
42 BombCoin BombCoin $0.000050 0.00000000 0.00% 62,865.19 BOMB $0
43 EXRNchain EXRNchain $0.000052 0.00000000 0.00% 0.00000000 EXRN $5,179,000
44 CCCoin CCCoin $0.000052 0.000002 3.86% 342,048.22 CCC $0
45 PoisonIvyCoin PoisonIvyCoin $0.000052 0.000022 69.98% 201,353.91 XPS $0
46 StalinCoin StalinCoin $0.000054 -0.000051 -48.37% 93,165.05 STALIN $0
47 F16Coin F16Coin $0.000055 0.00000000 0.00% 0.00000000 F16 $0
48 DimeCoin DimeCoin $0.000060 0.000010 20.00% 60,984,220.00 DIME $32,483,278
49 JaneCoin JaneCoin $0.000060 0.00000000 0.00% 0.00000000 JANE $0
50 PayPeer PayPeer $0.000060 0.00000000 0.00% 47,953.11 PAYP $0