2255 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $574,395,258,736
Tổng sản lượng trao đổi 24H $1,209,385,464
Tin nóng nhất
Loại tiền ảo Price Biến động (24h) % Biến động (24h) arrow_drop_up Khối lượng GD (24h) Tổng vốn hoá thị trường 24h Performance
1 Ultimate Secure Cash Ultimate Secure Cash $0.10 -0.02 -18.92% 0.00000000 USC $1,018,900
2 EquiTrader EquiTrader $0.24 -0.0009 -0.38% 0.00000000 EQT $2,684,258
3 F16Coin F16Coin $0.000055 0.00000000 0.00% 0.00000000 F16 $0
4 HamsterCoin HamsterCoin $0.0052 0.00000000 0.00% 0.00000000 HAMS $0
5 NefariousCoin NefariousCoin $0.000020 0.00000000 0.00% 0.00000000 NEF $0
6 ZenCash ZenCash $38.54 -0.45 -1.15% 0.00000000 ZEN $128,993,424
7 BOScoin BOScoin $0.29 0.02 6.61% 0.00000000 BOS $0
8 Qwark Qwark $0.17 0.0019 1.14% 0.00000000 QWARK $0
9 Diggits Diggits $0.0005 0.00000000 0.00% 0.00000000 DIGS $46,030
10 Expanse Expanse $3.81 0.27 7.54% 0.00000000 EXP $30,098,072
11 MapCoin MapCoin $0.05 0.00000000 0.00% 0.00000000 MAPC $0
12 XiaoMiCoin XiaoMiCoin $0.000013 0.00000000 0.00% 0.00000000 MI $5,139
13 Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger $1.47 -0.04 -2.75% 0.00000000 QRL $95,446,000
14 Adelphoi Adelphoi $0.17 0.07 67.22% 0.00000000 ADL $4,034,875
15 Patientory Patientory $0.23 0.02 7.82% 0.00000000 PTOY $23,030,460
16 ZrCoin ZrCoin $1.89 -0.02 -1.00% 0.00000000 ZRC $0
17 Paycon Paycon $0.01 0.0009 9.78% 0.00000000 CON $238,721
18 Transfer Transfer $2.03 -0.17 -7.55% 0.00000000 TX $12,867,034
19 Groestlcoin Groestlcoin $0.70 0.02 2.82% 0.00000000 GRS $48,667,220
20 Siacoin Siacoin $0.02 0.0006 2.90% 0.00000000 SC $0
21 CleverCoin CleverCoin $0.0002 0.00000000 0.00% 0.00000000 CLV $0
22 Espers Espers $0.0007 -0.000017 -2.44% 0.00000000 ESP $14,657,520
23 Dynamic Dynamic $3.15 -0.02 -0.55% 0.00000000 DYN $43,815,456
24 Sequence Sequence $0.23 0.0003 0.13% 0.00000000 SEQ $10,464,156
25 Factoids Factoids $35.33 0.87 2.54% 0.00000000 FCT $309,270,816
26 LyraBar LyraBar $0.01 0.00000000 0.00% 0.00000000 LYB $0
27 Mysterium Mysterium $0.68 -0.0052 -0.76% 0.00000000 MYST $22,145,502
28 Skycoin Skycoin $14.48 -0.37 -2.48% 0.00000000 SKY $110,855,408
29 Cofound.it Cofound.it $0.13 0.0031 2.39% 0.00000000 CFI $66,500,000
30 Dent Dent $0.02 -0.0013 -5.95% 0.00000000 DENT $1,991,000,064
31 Starta Starta $1.21 0.00000000 0.00% 0.00000000 STA $0
32 True Flip Lottery True Flip Lottery $1.20 0.03 2.15% 0.00000000 TFL $0
33 BitStone BitStone $9.40 0.00000000 0.00% 0.00000000 BST $0
34 Prime-X1 Prime-X1 $0.02 -0.0029 -13.86% 0.00000000 PXI $340,120
35 Obits Coin Obits Coin $0.67 -0.06 -8.43% 0.00000000 OBITS $12,166,931
36 Radium Radium $7.19 0.68 10.51% 0.00000000 RADS $24,832,516
37 BlitzCoin BlitzCoin $1.59 0.08 5.26% 0.00000000 BLITZ $6,555,356
38 MindCoin MindCoin $0.0048 -0.0003 -6.68% 0.00000000 MND $76,689
39 I0coin I0coin $0.07 0.0039 5.63% 0.00000000 I0C $0
40 Numerai Numerai $31.07 6.44 26.17% 0.00000000 NMR $71,077,952
41 Nas2Coin Nas2Coin $0.25 0.00000000 0.00% 0.00000000 NAS2 $0
42 EcoBit EcoBit $0.03 0.0002 0.85% 0.00000000 ECOB $12,173,333
43 Creditbit Creditbit $0.40 -0.02 -5.54% 0.00000000 CRB $0
44 DogeCoinDark DogeCoinDark $0.000070 0.00000000 0.00% 0.00000000 DOGED $0
45 Ahoolee Ahoolee $0.65 0.38 145.35% 0.00000000 AHT $0
46 Blocktix Blocktix $0.69 -0.03 -3.87% 0.00000000 TIX $43,050,000
47 ChanCoin ChanCoin $0.05 -0.0083 -14.41% 0.00000000 CHAN $516,082
48 Compcoin Compcoin $11.73 0.00000000 0.00% 0.00000000 CMP $0
49 Rivetz Rivetz $0.73 -0.02 -3.07% 0.00000000 RVT $145,000,000
50 Harbour DAO Harbour DAO $36.25 0.00000000 0.00% 0.00000000 HRB $0