2255 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $574,395,258,736
Tổng sản lượng trao đổi 24H $1,209,385,464

CodeTract CodeTract

$0.41
0.38 (1,100.17%)
Market share 0.00%
Proof type
24h Open $0.03
24h Low $0.03
24h High $0.41
Giá in BTC 0.00003600101147 BTC
Current Supply 0 CTT
Tổng vốn hoá thị trường $0
Sản lượng 24h (coin) 0 CTT
Sản lượng 24h (currency) $0
Last updated 2018-03-05 05:37:29 +00:00 GMT
ID Market Loại Price Số lượng Tổng
Date Price Khối lượng GD (24h)