2669 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $283,075,979,644
Tổng sản lượng trao đổi 24H $480,194,548

Top đang giảm

Loại tiền ảo Price arrow_drop_up % Biến động (24h) Khối lượng GD (24h) Tổng vốn hoá thị trường 24h Performance
1 CryptoForecast CryptoForecast $0.0082 -76.99% 0.00000000 CFT $378,804
2 Index ERC20 Index ERC20 $0.000077 -66.00% 0.00000000 ERC20 $926,382
3 CrabCoin CrabCoin $0.0003 -64.29% 0.00000000 CRAB $0
4 BeardDollars BeardDollars $0.0020 -60.78% 542.94 BRDD $0
5 FoodCoin FoodCoin $0.0023 -57.92% 1,398.69 FOOD $0
6 365Coin 365Coin $0.000063 -50.00% 0.00000000 365 $0
7 ExchangeN ExchangeN $0.0063 -50.00% 0.00000000 EXN $63,370
8 Luxmi Coin Luxmi Coin $0.000063 -50.00% 0.00000000 LUX** $63,629
9 Strategic Investments in Significant Areas Strategic Investments in Significant Areas $0.0045 -50.00% 0.00000000 SISA $0
10 Pulse Pulse $0.0013 -47.50% 0.00000000 PULSE $0