2669 loại tiền ảo
Tổng tài sản thị trường $283,075,979,644
Tổng sản lượng trao đổi 24H $480,194,548

Top đang tăng

Loại tiền ảo Price arrow_drop_down % Biến động (24h) Khối lượng GD (24h) Tổng vốn hoá thị trường 24h Performance
1 ZCashGOLD ZCashGOLD $0.06 641.53% 0.00000000 ZCG $315,777
2 MiloCoin MiloCoin $0.0061 344.59% 1,205.70 MILO $0
3 Bytether  Bytether  $0.13 200.21% 0.00000000 BTH $2,747,260
4 Dekado Dekado $0.01 115.69% 0.00000000 DKD $421,401
5 GiftNet GiftNet $0.0023 106.16% 432.67 GIFT $0
6 Regalcoin Regalcoin $0.02 106.02% 3,433.93 REC $158,896
7 MedicCoin MedicCoin $0.10 103.70% 0.00000000 MEDIC $20,114,274
8 WavesGO WavesGO $0.02 102.19% 0.00000000 WGO $234,377
9 Bee Token Bee Token $0.03 79.03% 0.00000000 BEE $12,518,302
10 Pushi Pushi $0.0076 76.47% 0.00000000 PUSHI $16,485